ALEJE VE VZDĚLÁVNÍ NA 2. STUPNI

Zde již v blízké době naleznete metodiku a pracovní listy k projektovému dni zaměřenému na sběr dat k alejím a tvorbě online map.