FRÝDLANTSKO, TADY JSEM DOMA!

Projektový den pomáhá žákům pochopit a ukotvit představu o místě, kde žijí ještě než opustí lavice ZŠ. Dost zabrat dostanou i obecné klíčové kompetence a oborové kompetence ze zeměpisu, občanské nauky a dějepisu. Žáci pracují metodou badatelsky orientované výuky, a tak si na většinu otázek museli sami nacházet odpovědi, což může být někdy dřina, ale zase se to poté hůře zapomíná. Program shrnuje dosavadní znalosti a zkušenosti žáků o Frýdlantsku. Tyto znalosti následně dává do širšího obrazu našeho regionu. Žáci tak na konci programu odcházejí s jasnější představou o místě kde žijí, jaké přináší výhody a nevýhody zde žít a jaká je jejich odpovědnost k tomuto místu.

SOUBOR TECHNIK POUŽITÝ V PROGRAMU:

Cíl: vzájemné seznámení, navození prostředí důvěry, vyjádření zájmu o žáky, naladění žáků na téma projektového dne.

Délka: 10 – 15 min

Materiál: lepící štítky na jmenovky, lihové fixy.

Cíl: vymezit a lokalizovat region Frýdlantska, zakotvit jeho administrativní členění. Pochopit svou odpovědnost k místu, kde žiji, i k planetě samotné. Rozvoj spolupráce ve větší skupině.

Délka: 10 – 15 min.

Materiál: sada obrázků a popisků.

Cíl: Pochopit koncept mentální mapy a prakticky ji aplikovat na region Frýdlantska. Pojmenovat ve své mentální mapě základní prvky dle Lynch (body, linie, plochy). Mobilizovat své dosavadní vědomosti o Frýdlantsku a zobrazit jej v prostorovém uspořádání.

Délka: 25 – 45 min

Materiál: Obrysová mapa A4 (pro každého), A3 papír (pro čtveřice), psací potřeby

Cíl: porozumět vztahu mezi tvarem reliéfu a distribucí vody v krajině. Rozeznat dílčí části krajiny na základě satelitního snímkování a stínovaného reliéfu. Pochopit souvislosti mezi tematickými vrstvami a podkladovými mapami. Prakticky aplikovat zásady práce s tematickými vrstvami a simulovat tak prostředí práce v mapovém softwaru.

Materiál: pracovní list špión pro každou skupinu, list - snímky reliéfu, kartičky s rolemi, mapy (silnice, vrstevnice, obce, vodstvo, stínovaný reliéf) fixy, hadříky, odlakovač.

Délka: 30 - 40 min.

Cíl: procvičit lokalizování bodů na zeměpisné síti. Na základě práce a porozumění textu sestavit medailonky nejzajímavějších míst Frýdlantska. Zmapovat povědomí o dosavadní znalosti zajímavých míst Frýdlantska. Interaktivní ukázkou představit koncept tvorby webových map.

Délka: 15 – 20 min.

Materiál: zeměpisná síť narýsovaná na flipchartový papír, vytištěná sada zajímavých míst Frýdlantska ve dvou variantách (kompletních a rozstříhaných medailonků míst)

Cíl: porozumět vztahu mezi tvarem reliéfu a distribucí vody v krajině. Rozeznat dílčí části krajiny na základě satelitního snímkování a stínovaného reliéfu. Pochopit souvislosti mezi tematickými vrstvami a podkladovými mapami. Prakticky aplikovat zásady práce s tematickými vrstvami a simulovat tak prostředí práce v mapovém softwaru.

Materiál: pracovní list špión pro každou skupinu, list - snímky reliéfu, kartičky s rolemi, mapy (silnice, vrstevnice, obce, vodstvo, stínovaný reliéf) fixy, hadříky, odlakovač.

Délka: 30 - 40 min.