ŠPIÓN

Cíl: porozumět vztahu mezi tvarem reliéfu a distribucí vody v krajině. Rozeznat dílčí části krajiny na základě satelitního snímkování a stínovaného reliéfu. Pochopit souvislosti mezi tematickými vrstvami a podkladovými mapami. Prakticky aplikovat zásady práce s tematickými vrstvami a simulovat tak prostředí práce v mapovém softwaru.

Materiál: pracovní list špión pro každou skupinu, list - snímky reliéfu, kartičky s rolemi, mapy (silnice, vrstevnice, obce, vodstvo, stínovaný reliéf) fixy, hadříky, odlakovač.

Délka: 30 - 40 min.

Pracovní listy

Mapy:

  • Popis: v této aktivitě budete pátrat ruském špionovi, který se pohybuje na území Frýdlantska. Pro úspěšné polapení špióna budete využívat své znalosti a dovednosti ze zeměpisu, tištěné mapy a manuál, který vás bude provázet příběhem. Příběh je rozdělen do kapitol, po splnění kapitoly si postup necháte zkontrolovat, pokud jste byli úspěšní, postupujete do další kapitoly. Zároveň budete zastávat role, které si dle zadaného výběru zvolíte.

Postup:

  • představíme aktivity, ukázka manuálu, tištěných map na fólie a konceptu zastávání rolí
  • zdůrazníme, že postup ve hře je po kapitolách, po dokončení kapitoly žáci informují učitele a ten kontroluje splnění úkolu, následně buď povolí postup do další kapitoly, nebo dá zpětnou vazbu k opravení chyby
  • vytvoříme ideálně skupiny po 4 až 5 žácích, možný minimální počet žáků ve skupině jsou tři a maximální pět
  • rozdáme žákům pomůcky
  • necháme žáky rozdělit si role
  • kontrolujeme postup žáků dle herního manuálu
  • necháme žáky v kruhu po skupinách reflektovat postup ve hře a jejich spolupráci


Otázky: která kapitola byla nejobtížnější? Co vás hra naučila? Co se dalo zjistit překryvem map? Jaký je rozdíl mezi satelitním snímkem a stínovaným reliéfem? Proč myslíte, že jsme tuto hru dnes hráli? Myslíte, že by takhle mohlo vypadat skutečné pátrání po podezřelé osobě a proč? Jak se vám spolupracovalo? Jakou průměrnou známkou jste hodnotili vaši spolupráci? Jaký byl váš průměrný čas postupu do jednotlivých kapitol? Jak byste hru popsali jedním slovem?

Výstupy: pokud se nepodařilo některým týmům aktivitu dokončit, je vhodné zmínit, že to nevadí. Ocenit jejich postup a snahu. Pokusit se najít něco, za co je možné je pochválit. V této aktivitě jste si mohli vyzkoušet práci s tematickými vrstvami, která se běžně odehrává v prostředí mapových softwarů. Ta je specifická pro svou práci s podkladovými mapami a tematickými vrstvami. Kdy, díky různým kombinací překryvů odhalujeme nové skutečnosti, jako jste odhalovali vy v této hře. Například překryvem silnic a vodstva bylo možné zjistit, kde se nachází mosty, překryvem vrstevnic a vodstva odhalit směr toku řek a podobně. Zároveň jste mohli z map vyčíst, jak příroda i člověk formují a mění povrch Země.