JMENOVKY + CO SE TI VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE FRÝDLANTSKO?

Cíl: vzájemné seznámení, navození prostředí důvěry, vyjádření zájmu o žáky, naladění žáků na téma projektového dne.

Délka: 10 – 15 min

Materiál: lepící štítky na jmenovky, lihové fixy.

Popis: žáky nejprve instruujeme, aby si rozmysleli, jak by chtěli, abychom jim všichni v průběhu bloku říkali, jak chtějí být oslovováni . Takový tvar, který se jim bude líbit. Následně si ho napíšou na lepící štítky, zdůrazníme dětem, aby si napsali oslovení, které je jim příjemné - všichni jim tak budou v průběhu bloku říkat! Vysvětlíme lepení jmenovek – jakou stranou, kam – viditelné místo – hrudník, pod koleno. Teprve po tom, co žákům vysvětlíme, co budou dělat, jim rozdáme lepící štítky a fixy. Následně se žáků ptáme na otázku: Co se ti vybaví, když se řekne Frýdlantsko? Žáky necháme jednoho po druhém odpovídat na otázku. První dobrovolník má právo výběru na jakou stranu pošle slovo.

Uspořádání třídy:

Otázky: co zaznívalo nejčastěji? Líbí se Vám na Frýdlantsku? Chtěli byste zde po vystudování bydlet?

Výstupy: pro každého z nás místo Frýdlantsko znamená něco jiného. Někdo si to spojí s místním zámkem, někdo si vzpomene na přírodu, pro jiného to je místo, kde bydlí a je tu doma, jiný by třeba bydlel raději někde jinde. Obrázek, který se nám vybaví, když se řekne Frýdlantsko, je v hlavě každého z nás dost odlišný. Dnes se budeme společně Frýdlantsku věnovat, tak aby ten obrázek, co si nosíme v hlavě, se stal o něco obsáhlejším a přesnějším.