MENTÁLNÍ MAPA FRÝDLANTSKA

Cíl: pochopit koncept mentální mapy a prakticky ji aplikovat na region Frýdlantska. Pojmenovat ve své mentální mapě základní prvky dle Lynch (body, linie, plochy). Mobilizovat své dosavadní vědomosti o Frýdlantsku a zobrazit je v prostorovém uspořádání.

Délka: 25 – 45 min.

Materiál: Obrysová mapa A4 (pro každého), A3 papír (pro čtveřice), psací potřeby

Uspořádání:

Postup:

  • představíme koncept mentální mapy, zakreslíme ilustrační mapu na tabuli
  • rozdáme čisté A4 (papíry) - jednotlivcům
  • necháme mapy porovnat se spolužáky sedícími po levici a pravici -> doplnění map
  • vytvoříme skupinky (3 až 5 žáků), které nakreslí mentální mapu na A3
  • necháme žáky si sednout zpět do kruhu po skupinkách, skupinky předloží své mentální mapy (A3) a popíší
  • poté se žáků ptáme, co je na jejich mapách zobrazeno jako bod, linie, oblast (hrana, uzel)

Otázky: co na mapy říkáte? Jak se Vám spolupracovalo? Chybí tam nějaká důležitá místa? Podle čeho jste se zorientovali? Co je ve vaší mapě znázorněno jako body, linie, plochy? Jak byste popsali svými slovy, co je mentální mapa? Jak se liší tyto mentální mapy, které máme v hlavě od skutečných map? Jsou více přesné, nebo méně přesné? Proč jsme tuto aktivitu dnes zařadili do programu?

Rozšiřující otázky:

Vyčnívají ve vaší mapě vizuálně některé prvky nad ostatní? Pokud ano, které?

Dokážete odpovědět, z jakého důvodu jste je zakreslili výrazněji?

Jakou pozici (místo) zaujímá ve vaší mapě místo bydliště?

Jakou pozici zaujímá ve vaší mapě místo školy?

Převládají ve vaší mapě nějaké barvy?

Co tyto barvy vyjadřují (označují)?

Převládají ve vaší mapě bodové, liniové nebo plošné objekty (útvary)?

Dokážete ve své mentální mapě identifikovat nějaké hranice nebo bariéry?

Výstupy: každý si v hlavě nosíme mentální mapu míst, která jsme již v životě navštívili. Tyto naše mentální mapy jsou doplněny o emoce, zkušenosti a příběhy, které si z těchto míst odnášíme. Zároveň se tato představa mapy může velmi lišit od skutečnosti. Proto je dobré si čas od času svoje mentální mapy porovnat se skutečnými, a tak si vytvořit celistvější a přesnější představu o místu, kde žiji nebo jsem jej navštívil.


Definice mentální mapy:

Grafické (kartografické nebo schematické) vyjádření osobních (individuálních) představ člověka o sdíleném geografickém prostoru.

Mentální mapa = „zvnitřněný obraz prostředí“

PRVKY MENTÁLNÍ MAPY DLE LYNCH:

  • body -> uzly (nodes), významná místa (landmarks)
  • linie -> cesty (paths), okraje (edges)
  • plocha (districts)