NÁKAZA

Cíl: prakticky aplikovat výpočet měřítka a tvorbu diagramu. Na základě práce s měřítkem mapy, provázkem a pravítkem měřit a přepočítávat vzdálenosti v mapě. Pochopit administrativní členění místního regionu. Na základě logické úvahy a prostorové gramotnosti navrhnout logistickou trasu konvoje.

Materiál: pracovní list nákaza pro každou skupinu, obálka s rozstříhaným katastrálním územím, kartičky s rolemi, mapy (silnice, vrstevnice, obce, vodstvo, stínovaný reliéf) fixy, brčka, hadříky, odlakovač.

Délka: 35 – 45 min.

Pracovní listy

Mapy:

Popis: v následující hře si vyzkoušíte organizaci a vedení krizového plánu při šíření neznámé nákazy. Klíčové pro úspěšnou záchranu obyvatelstva bude vaše schopnost kooperovat, pracovat s měřítkem, prostorově a logicky uvažovat. Stejně jako u aktivity špión budete mít k dispozici manuál, který vás bude po celou dobu provázet vzdělávací hrou. Během hry budete zastávat role dle vlastního výběru stejně jako u předchozí aktivity. Před postupem do jednotlivých kapitol, budete získávat zpětnou vazbu od učitele.

Otázky: kolik lidí na Frýdlantsku bylo nakaženo celkem? Kolik lidí bylo evakuováno? Jak jste řešili záchranu obyvatel z Krásného Lesa? Jakou průměrnou známkou jste hodnotili vaši spolupráci? Jaký byl váš průměrný čas postupu do jednotlivých kapitol? Jak byste hru popsali jedním slovem? Při které hře se vám spolupracovalo lépe? Která hra se vám líbila více? Myslíte, že nějak podobně by mohla vypadat práce krizových týmů? Pokud ano, tak v čem, pokud ne, tak proč?

Výstupy:

Pokud se nepodařilo některým týmům aktivitu dokončit, je vhodné zmínit, že to nevadí. Ocenit jejich postup a snahu a pokusit se najít něco, za co je možné je pochválit. V této aktivitě jste si mohli vyzkoušet přepočet měřítka v praxi. Nyní byste měli být schopni lépe odhadnout vztah mezi mapou a realitou. Zároveň jste viděli, jak provázané jsou přírodní a kulturní sféry života (příklad šíření nákazy řekou, přenos nákazy holuby). Při mapování infikovaných obyvatel bylo nutné nejen matematických, ale i logických úvah, aby nedocházelo ke zdvojování měst při sčítání nakažených obyvatel. V návrhu trasy záchranného konvoje jste potrénovali svoje logistické dovednosti, kdy jste hledali nejkratší trasu pro záchranu obyvatelstva. Tyto způsoby prostorového přemýšlení jsou typické i pro náš běžný život a nesetkáváme se s nimi pouze v hodinách zeměpisu. Ať se přesouváme z bodu A do bodu B a rozhodujeme se, zda bude nejvýhodnější cestovat vlakem, autobusem či pěšky. Nebo se budeme snažit co nejrychleji nakoupit v supermarketu a logicky obejít regály s potravinami tak, abychom neběhali sem a tam.