MENTÁLNÍ MAPA FRÝDLANTSKA

Cíl: procvičit lokalizování bodů na zeměpisné síti. Na základě práce a porozumění textu sestavit medailonky nejzajímavějších míst Frýdlantska. Zmapovat povědomí o dosavadní znalosti zajímavých míst Frýdlantska. Interaktivní ukázkou představit koncept tvorby webových map.

Délka: 15 – 20 min.

Materiál: zeměpisná síť narýsovaná na flipchartový papír, vytištěná sada zajímavých míst Frýdlantska ve dvou variantách (kompletních a rozstříhaných medailonků míst)

Uspořádání:

  • Popis: nyní vás čeká celotřídní spolupráce, jejímž společným úsilím by měla vzniknout mapa zajímavých míst Frýdlantska. Budete hledat shodné informace k zajímavým místům Frýdlantska. Budete rozděleni do tří stanovišť, z kterých budete vyrážet do středu kruhu a tam hledat ostatní spolužáky se shodou k vašemu názvu, popisku či obrázku. Když naleznete úspěšnou shodu, dalším vaším úkolem je umístit toto místo v souřadnicové síti. Po úspěšném umístění se opět vracíte na stanoviště a pokračujete, dokud není mapa kompletní.

Postup:

  • žáky dle počtu rozdělíme do tří stejně početných skupin
  • každá ze skupin bude mít přístup k jedné informaci o zajímavém místě (názvu, popisu, nebo obrázku GPS souřadnicí)
  • úkolem žáků na stanovišti je vybrat jednu informaci a s ní vstoupit do kruhu, následně v kruhu najít dva spolužáky z ostatních skupin a tak vytvořit kompletní medailonek místa
  • po vytvoření medailonku tito tři žáci společně postoupí ke kontrole, kde jim, pokud zkompletovali informace správně, bude předán nerozstřižený medailonek, který budou mít za úkol umístit v zeměpisné síti
  • v případě neshody jim bude oznámeno, která část informace je chybná, žáci se poté vrací do komunitního kruhu, kde hledají opět správnou shodu informací k medailonku
  • po umístění medailonku se žáci vrací na svá stanoviště a pokračují ve skládání dalších medailonků až do chvíle, kdy je mapa zajímavých míst dokončena

Pravidla:

  • žáci mohou vstupovat do kruhu pouze vyznačenými trasami
  • žáci spolu nesmí komunikovat mimo komunitní kruh a stanoviště E
  • žáci se z komunitního kruhu smí vrátit na své přidělené stanoviště a vyměnit informaci, pokud v kruhu nenajdou žádnou shodu

Otázky: kolik jste už navštívili míst? Jsou na mapě nějaká místa, o kterých jste nikdy neslyšeli? Jaké typy zajímavých míst se nejčastěji opakují?

Výstupy: Frýdlantsko je region s dlouhou historií, který nabízí širokou paletu kulturních památek a přírodních zajímavostí. Typické jsou pro Frýdlantsko podstávkové domy dokumentující venkovský život v minulých stoletích, kostely, poutní cesty, skalní vyhlídky, léčivé prameny a kulturní památky: frýdlantský zámek, radnice a chrám Navštívení Panny Marie. Nejvíce přírodních památek najdeme na jihu Frýdlantska, na severu převládá lidová architektura. Ve vnitrozemí Frýdlantska se nachází většina nejvýznamnějších kulturních památek.