ZOOM IN, ZOOM OUT

Cíl: vymezit a lokalizovat region Frýdlantska, zakotvit jeho administrativní členění. Pochopit svou odpovědnost k místu, kde žiji, i k planetě samotné. Rozvoj spolupráce ve větší skupině.

Délka: 10 – 15 min.

Materiál: sada obrázků a popisků.


Popis: vaším úkolem bude seřadit obrázky podle určitého klíče. Každý z vás bude mít u sebe jeden z obrázků, který nesmí nikomu jinému ukázat. Obrázek můžete popsat a vysvětlit. Dále budete obrázky seřazovat do jedné logické řady tak, aby byly rubem vzhůru (alias stranou bez obrázku). Až budete s řadou spokojeni, učitel začne postupně otáčet sadu obrázků a reflektovat jejich zařazení.

Uspořádání třídy:

Postup:

  • odpočítáme obrázky dle počtu žáků, v případě menšího počtu žáků odebírat obrázky od nejbližšího (místnost, budova, místo apod.)
  • popíšeme aktivitu, dle popisu aktivity
  • rozdělíme třídu na dvě poloviny, v případě počtu žáků menšího než třináct, vytvoříme pouze jednu skupinu
  • rozdáme obrázky
  • necháme žáky vytvořit řadu
  • zkontrolujeme a reflektujeme výslednou řadu obrázků
  • necháme žáky doplnit - pojmenování úrovní
  • přeneseme jednu z řad zpět do kruhu
  • reflektujeme a diskutejeme techniku

Otázky: byl úkol obtížný? Co vám pomohlo odhalit posloupnost obrázků? Jakou úroveň můžete svým konáním nejvíce ovlivnit? Na jakou úroveň má váš život dopad? Skrze jaké činnosti nejvíce ovlivňujeme místo, kde žijeme? Jaká vaše činnost má dopad na úroveň planetární? Má život na Frýdlantsku nějaké výhody? Plánujete na Frýdlantsku zůstat po škole a proč?

Výstupy:

Frýdlantsko je místo kde žijeme. Ať se nám to líbí nebo nelíbí jsme jeho součástí. Místo, kde žijeme, nám něco přináší i si od nás něco bere. Svým konáním můžeme místo kde žijeme, ovlivnit přímo (úprava zahrad, chováním k ostatním lidem, odhazováním odpadků, dobročinností, prací v regionu apod.) Dění na planetě ale můžeme ovlivnit také, a to především díky globalizaci a propojení globálních trhů. Nejvíce svět ovlivníme podle toho, co nakupujeme, za co utrácíme, zda třídíme odpad a chováme se šetrně k prostředí, kde žijeme.

Klíč: