Železniční muzem Frýdlant

Projektový den – Frýdlant: Železniční muzeum

Rozsah: 2 – 3 hodiny

Otevírací doba muzea:

červen – srpen: sobota 9 – 16 hod. (nebo po domluvě na tel. 606 302 260, 721 404 011)

Muzeum na mapě

Pracovní listy:

  • Heřmanička (nakopírované pro studenty)
  • Frýdlant: Železniční muzeum – pracovní list pro učitele

Vybavení:

  • psací a kreslicí potřeby, papíry s pevnou podložkou na psaní/kreslení venku mapa (např. KČT 20-21 Jizerské hory a Frýdlantsko, SHOCart 402 – Jizerské hory, Frýdlantsko)
  • nakopírované pracovní listy
  • vstupné do muzea

Program:

Návštěva Železničního muzea Frýdlant (bývalá výtopna v prostoru nádraží Frýdlant) krátké seznámení před vstupem.

  • individuální prohlídka s vyplňováním pracovních listů (ve dvojicích-trojicích)
  • společná diskuse nad mapou a územními vztahy v oblasti Frýdlantska
  • závěrečná diskuse, společné zhodnocení programu (Co se studentům líbilo? Co se jim zdá obtížné, nad čím se pozastavují?)